JÁTÉKSZABÁLYZAT – Te mit tettél ma az egészségedért?

 

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) Nők Lapja Egészség által meghirdetett nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A játék Szervezője a Central Médiacsoport Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.; cégjegyzékszám: 01-10-044658), továbbiakban: Szervező.
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

A játék rövid leírása

A játékra pályázónak egy fotót kell beküldenie arról, hogy mit tett/tesz az egészségéért. A fotón a Nők Lapja Egészség februári lapszámát is szükséges megjeleníteni. Az email tárgya: Nők Lapja Egészség játék.

Beküldési email cím: egeszseg@centralmediacsoport.hu

Beküldési határidő: 2018. február 28.

A zsűri 2018. március 2-ig választja ki a legjobb 3 fotót, melyet a Nők Lapja Egészség facebook oldalán is megjelenít. Az első 3 helyezett nyereménye:

 1. helyezett: 1 db éves Nők Lapja Egészség előfizetés
 2. helyezett: 1 db éves Nők Lapja Egészség előfizetés és 1 db éves Wellness magazin előfizetés
 3. helyezett: 1 db kétszemélyes egy éjszakás wellness hétvége a Hotel Marina-Port****-ba.

Az utalvány tartalma: 1 éjszakás, 2 fő részére szóló, félpanziós ellátás, korlátlan wellness részleg használat a baba- és gyermekbarát balatonkenesei Hotel Marina-Port****-ba. Az utalvány 2018. június 15-ig érvényes (kivéve ünnepek).

A szakmai zsűri tagjai: Szabó Éva, főszerkesztő; Szemerey Eszter, vezetőszerkesztő; Lipóth Krisztina, művészeti vezető.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook-regisztrációval rendelkező, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §);
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a CMCS nem értesíti a Játékost.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak

 

 1. A játék leírása
  A játékra pályázónak egy fotót kell beküldenie arról, hogy mit tett/tesz az egészségéért. A fotón a Nők Lapja Egészség februári lapszámát is szükséges megjeleníteni. Az emailben a pályázó nevének, lakcímének és elérhetőségének is szerepelnie szükséges.

Beküldési email cím: egeszseg@centralmediacsoport.hu

Beküldési határidő: 2018. február 28.

Jelen akcióban való részvételével a Játékon résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Central Médiacsoport Zrt. (Szervező) a megadott személyes adatait a nyeremények sorsolása és kézbesítése céljából kezelje. A Szervező a nyertesekkel az eredményt emailben, illetve a nyertesek nevét és települését a az nlegeszseg.hu weboldalon és a Nők Lapja Egészség Facebook oldalán tesszük közzé.

 

 1. A Játék időtartama

A nyereményjáték 2018.02.14-2018.02.28.-ig tart. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek. Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

– a Játéknál meghatározott pályázati feltétel teljesítésével, anyag beküldésével, valamint a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek
– az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadásával, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos meglétével.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyeket már emailes beküldés esetén a Játékra történő jelentkezéskor, komment alapú Játék esetén pedig az utólagos egyeztetés folyamán szükséges megadni. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervező megkeresésére, a megadott csatornán.
A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.
Egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a zsűrizésben, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat. Egy játékos csak EGY e-mail címről játszhat, de egy emailben több fotót is elküldhet.

A Játékos pályázatával a jelen Szabályzatot elfogadja, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

 

 1. Nyeremény

 

 1. helyezett: 1 db éves Nők Lapja Egészség előfizetés
 2. helyezett: 1 db éves Nők Lapja Egészség előfizetés és 1 db éves Wellness magazin előfizetés
 3. helyezett: 1 db kétszemélyes egy éjszakás wellness hétvége a Hotel Marina-Port****-ba.

Az utalvány tartalma: 1 éjszakás, 2 fő részére szóló, félpanziós ellátás, korlátlan wellness részleg használat a baba- és gyermekbarát balatonkenesei Hotel Marina-Port****-ba. Az utalvány 2018. június 15-ig érvényes (kivéve ünnepek).

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.
A nyeremények másra át nem ruházhatók.
A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

 

 1. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyertesek szakmai zsűri választja ki a beküldött fotók alapján.

A szakmai zsűri tagjai: Szabó Éva, főszerkesztő; Szemerey Eszter, vezetőszerkesztő; Lipóth Krisztina, művészeti vezető.

A zsűrizés helyszíne: Central Médiacsoport Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 9. Az eredményről hivatalos jegyzőkönyv készül.
A Szervező a nyerteseit 48 órán belül emailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail címére kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyeket már emailes beküldés esetén a Játékra történő jelentkezéskor szükséges megadni. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervező megkeresésére, a megadott csatornán.

 

 1. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a csomagot.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolják.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató , valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central Médiacsoport nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:
• a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám)– a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
• a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
• a nyertes Pályázó(k) nevét és települését kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye az nlegeszseg.hu weboldalon;
• a nyertes Játékos(ok) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Szervező(adatkezelési nyilvántartási azonosító: 633-0001) az Adatkezelési Tájékoztató III.1. i) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Játékos(oka)t;
• valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.
A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: egeszseg@centralmediacsoport.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

 

 1. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
A pályázatok hiányosságáért (jelentkezéskor megadott név-, címelírás, kevesebb válasz, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.
A Facebook.com weboldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak. Az nlegeszseg.hu oldalon kiírásra kerülő, és esetlegen a Facebookon hirdetett játékokat a Facebook nem támogatta, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli. A Facebook a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

 1. Egyéb
  A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, illetve kiegészítésére.
  Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az egeszseg@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
  Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.
  A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

 

Kelt: Budapest, 2018. február 14.