Novella pályázati feltételek

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett www.nlegeszseg.hu weboldalon elérhető oldalán, Szerelem a korona idején elnevezésű novellapályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

 

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).

 

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 

 1. A Pályázaton résztvevő személyek

 

A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, magyarországi adóazonosító jellel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Médiacsoport Zrt. nem értesíti a Pályázót.

 

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Pályázat leírása

Nők Lapja Egészség novellapályázat

 

Karantén ide vagy oda, az érzelmeket nem lehet korlátok közé szorítani. Ennek jegyében hirdetjük meg a Nők Lapja Egészség első novellapályázatát. A lelkes amatőr és profi írók egy minimum 2500, maximum 10.000 (szóközökkel együtt számolva) karakteres írással nevezhetnek, melynek témája: „Szerelem a korona idején”. A pályázatra olyan alkotásokat várunk, amelyek korábban még sehol nem jelentek meg – ez alól a saját blog, valamint a saját Facebook-oldal kivételt jelent. Az írásokat a https://nlegeszseg.hu/novellapalyazat/ oldalra kell feltölteni, szerkeszthető szövegként, lehetőleg .doc vagy .docx formátumban, „szerzőneve_novellacíme” fájlnévvel.

 

Az összes beküldött novella előszűrés és szerkesztés után jelenik meg a www.nlegeszseg.hu weboldalon.

Az 1. helyezett novella a Nők Lapja Egészség magazin 2020. júniusi számában fog megjelenni.

A Nők Lapja Egészség Facebook oldalán (https://www.facebook.com/NLEgeszseg/) a beküldött novellákból idézet, valamint a weboldalhoz vezető link kerül megjelentetésre.

 1. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2020. április 21. 17:00 és 2020. május 17. 23:59 között zajlik. A pályázat elbírálása és a legjobb 3 pályamű kiválasztása 2020. május. 18-20. között zajlik.

 

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat jelentkezési időszakának utolsó napján 23:59 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

 

 1. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.
 • pályázati feltételek elfogadása, elfogadás hiányában a Pályázat érvénytelen, a novella feltöltése nem lehetséges,
 • kifejezett nyilatkozat arról, hogy a Pályázaton benyújtott novella a Pályázó szerzői műve.
 • Egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Central Média a Pályázót valamennyi jelentkezését tekintve kizárja a Pályázatból.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

 

 

 1. Nyeremény

A Pályázat nyereménye:

Az 1. helyezett novella teljes terjedelmében (szerkesztve) a Nők Lapja Egészség 2020/júniusi számában.

A szakmai zsűri által a legjobbnak ítélt 3 novella Nők Lapja Egészség előfizetésben részesül:

 1. helyezett 1 éves
 2. helyezett 1 éves
 3. helyezett 1 éves

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Az előfizetés másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyeremény tárgyakra esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyereménytárgyak átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy magazin-előfizetés nyeremény esetén a nyeremény átvételével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Central Média előfizetésre vonatkozó általános szerződési feltételeit, melyekről itt tájékozódhat: https://www.mc.hu/tartalom/altalanos_szerzodesi_feltetelek

 

 1. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

 


A pályázatok elbírálása 2020. május 18-20. között zajlik. A szakmai zsűri kiválasztja a 3 legjobb pályázatot, egyben a három díjazottat. Az előfizetésben részesülő Pályázók nevét a Nők Lapja Egészség magazinban és a www.nlegeszseg.hu weboldalon és a Facebook oldalon (https://www.facebook.com/NLEgeszseg/) hozzuk nyilvánosságra.

 

A pályázatok zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

 

A zsűri tagjai:

 

Szabó Éva: főszerkesztő – Nők Lapja Egészség

Szemerey Eszter: szerkesztő – Nők Lapja Egészség

Ferenczi Ágota: szerkesztő – Nők Lapja Egészség

 

 

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

 

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 

 

 1. Nyertesek értesítése

 

 

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a döntést követő 3 munkanapon belül értesítjük.

 

A Central Média a 3 legjobb Pályázatot benyújtó nyertes nevét és pályaművét a www.nlegeszseg.hu weboldalon és Facebook oldalán (https://www.facebook.com/NLEgeszseg/) 2020. május 22-én teszi közzé. Az első helyezett novella megjelenik a Nők Lapja Egészség 2020. júniusi számában is.

 

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

 


 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

Az előfizetést a Central Média biztosítja a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét, várhatóan leghamarabb a Nők Lapja Egészség 2020/08-09 lapszámát fogják először megkapni.

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban eljuttatni.

 

 

 

 

 1. Adatkezelés

 

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/).

 

 

 1. Az adatkezelő adatai

 

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató

 

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

 

 

 1. Adatkezelési cél, jogalap és időtartam

A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

 

 

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapjaIdőtartam
A Pályázaton résztvevő neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, beküldő ID-ja)A Pályázat lebonyolítása, beleértve a sorsolástAz érintett hozzájárulásaa Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
A Pályázaton résztvevő neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail címbeküldő ID-ja)Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűréseA Central Média és Pályázók jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a pályázat tisztességessége, egyenlő esélyek biztosításaa Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
 Pályázat során beküldött a Pályázati anyagban szerelő személyes adatokA Pályázat lebonyolításaAz érintett hozzájárulása, amelyet a beküldő Pályázó szavatola Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap , nyertes pályázat esetén a nyomtatott sajtótermék fizikai létezéséig
A nyertes Pályaműben szereplő személyes adatok, amelyek kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvános közzétételre kerülnek a Nők Lapja Egészség 2020 08-09 számábanA Pályázat lebonyolítása és átláthatóság biztosításaAz érintett hozzájárulása, amelyet a beküldő Pályázó szavatola Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap , nyertes pályázat esetén a nyomtatott sajtótermék fizikai létezéséig
A nyertesek adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel)A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítéseJogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény8 év
A nyertes Pályázó(k) adatait (név, számlázási és kézbesítési cím, nem, telefonszám, email cím) a Central Média az Általános Adatkezelési Tájékoztató III.2. q) pontjában meghatározott célból kezelje az előfizetői adatbázis kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban és ennek keretében az előfizetés megszűnése esetén új előfizetési ajánlattal megkeresse a Pályázó(ka)tNyeremény biztosításaAz érintett hozzájárulása

 

tiltakozásig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

 

 

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: egeszseg@centralmediacsoport.hu , Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
 2. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Pályázók személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 3. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 4. A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) részére átadja.
 5. A Central Média a nyereményjáték lebonyolítása során a TYPEFORM SL (C/Bac de Roda, 163 (Local), 08018 – Barcelona (Spain) formanyomtatványát használja, melynek keretében a pályázók pályázatukat és személyes adataikat a formanyomtatványon keresztül töltik fel.

 

 1. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

 

 

 

 

 1. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatban kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Média-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

 

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető a www.nlegeszseg.hu weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az egeszseg@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Novella pályázat elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2020. április 20.